Ubunyamuryango bwa VIP buguha ubushobozi bwo kubona inyandiko abandi batabona ku rubuga ziba zirimo ubumenyi buhanitse.